Goede communicatie leidt tot oplossingen

Ruim 30 jaar werkte ik op veel terreinen in de dagelijkse praktijk waar mensen met elkaar proberen te overleggen en waarbij dat in een aantal gevallen niet lukte terwijl aan beide kanten daartoe wel de bereidheid was.

Zoals u weet kunnen, als mensen elkaar niet begrijpen, veel problemen ontstaan. Je kunt elkaar niet goed te woord staan of helpen als je elkaar niet begrijpt of iemands bedoelingen verkeerd interpreteert.

Dat geldt voor de allochtone Nederlander die de Nederlandse taal niet verstaat, maar ook voor de geboren en getogen Nederlander, die niet begrijpt wat de nieuwe Nederlander bedoelt.

Kennis van en begrip voor verschillen in omgang en gebruiken zijn voorwaarden om in goed overleg samen te zoeken naar oplossingen voor problemen.