Advies en begeleiding van leerlingen vanaf 17 jaar

Doelstelling:

Het voorkomen en terugdringen van schooluitval en verzuim.

Doelgroep:

Allochtone leerlingen van middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs, zoals VMBO en MBO-ROC.

Taken:

 • Het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van het verzuim
 • Het stellen van een diagnose
 • Individuele contacten met leerlingen
 • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met leerlingen, leraren en ouders
 • Gesprekken met mentors en docenten
 • Het geven van advies en voorlichting omtrent scholing aan ouders en leerlingen
 • Het geven van voorlichting op scholen over allochtone culturen

Deskundigheid:

 • Flexibele, doortastende en servicegerichte opstelling
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband
 • Voldoende werkervaring in dienstverlenende instellingen
 • Het vormen van een brugfunctie tussen scholen en ouders en leerlingen
 • Gemakkelijke acceptatie door allochtonen
 • Herkenning van gedachtegoed uit de moslimcultuur
 • Beschikking over een netwerk van gespecialiseerde instellingen die werken met allochtonen
 • Voorbeeldfunctie naar de doelgroep
 • Taalvaardigheid in Marokkaans / Arabisch en Frans
 • Affiniteit met opgroeiende jongeren