Recente ervaring

Op basis van mijn langjarige en diverse ervaringen ben ik graag bereid met clienten nieuwe uitdagingen aan te gaan

Wijkgerichte activiteiten

Ik heb een onderzoek gehouden naar mogelijkheden voor samenwerking met verschillende instanties naar wijkgerichte activiteiten

Lees meer...

Penitentiair Trajecten Centrum Arnhem

Vanaf 2007 tot eind 2011 heb ik iedere vrijdag groepstrainingen op het Penitentiair Trajecten Centrum, PTC, te Arnhem verzorgd.

Lees meer...

Pilot ROC Breda

In opdracht van het Servicecentrum Studie & Beroep van het ROC West-Brabant heb ik een drietal pilot-opdrachten uitgevoerd met betrekking tot schooluitval.

Lees meer...

PCT Breda

Ik ben incidenteel werkzaam op het Penitentiair Coordinatie-en Trainingcentrum in Breda.

Lees meer...

Stichting Bouman GGZ

Bij de Stichting Bouman GGZ te Rotterdam ben ik een aantal maanden werkzaam geweest op de afdeling reclassering, met name rapportage.

S.E.W. Tilburg

Tijdelijk verzorg ik een aantal trainingen "Persoonlijke Ontwikkeling" bij de Stichting Experimenten Werkgelegenheid (S.E.W.) te Tilburg.

Exodus Den Bosch

Ik ben tijdelijk werkzaam geweest bij de Stichting Exodus Den Bosch als begleider van ex-gedetineerden (tot november 2011).