Home

Een groot deel van de Bredanaars van Marokkaanse afkomst is goed geïntegreerd, zij vinden hun weg in de samenleving. Een klein deel echter kampt met ernstige problemen en kan niet meekomen.
Zo is bijvoorbeeld de participatie van Marokkaanse ouderen op de arbeidsmarkt, hun aandeel in vrijwilligerswerk en hun maatschappelijke betrokkenheid in algemene zin zeer laag.

Ook Marokkaanse jongeren hebben vaak problemen. Ze breken voortijdig hun schoolcarrière af en kwalificeren zich daardoor niet voor de arbeidsmarkt. Ze geven vaak overlast op straat en zijn ook relatief sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Deze oververtegenwoordiging vormt niet alleen een probleem voor de samenleving, maar ook voor de Nederlands/Marokkaanse gemeenschap die hierdoor in toenemende mate wordt gestigmatiseerd.

AIBAA is als intermediair bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het keren van dit proces.

Uit onderzoeken blijkt dat het bij Marokkanen meestal gaat om een combinatie van factoren: slechte integratie, geringe participatie, lage emancipatie, veel schooluitval, slecht perspectief op de arbeidsmarkt, slechte sociaal-economische positie, problemen binnen het gezin en culturele problemen. De groep voelt zich buitengesloten en raakt vaak geïsoleerd. Men reageert daarop door zich tegen de samenleving te keren en een afwijkend waarden- en normenpatroon te ontwikkelen.

De reguliere organisaties en instellingen hebben tot op heden geen antwoord op de problematiek van deze doelgroep. Deze organisaties en instellingen kampen met het probleem dat ze de doelgroep niet kunnen bereiken en nauwelijks kennis in huis hebben om de problematiek aan te pakken. De aanpak van deze problemen zijn tot op heden niet succesvol.

AIBAA is een professionele organisatie die aan de ene kant bekend is met de organisaties en instellingen in Nederland en aan de andere kant kennis heeft over en affiniteit met de Marokkaanse doelgroep. AIBAA vult hierdoor het gat dat bestaat tussen de reguliere organisaties en instellingen en de Marokkaanse doelgroep.