Over mezelf - (Zelfbeeld)

Zelfbeeld: hoe zie je jezelf? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Misschien levert dat wel een heel ander beeld op dan het beeld dat anderen van jou hebben.

In de inleiding wordt iets verteld over je zelfbeeld, je karakter, je goede en minder goede eigenschappen, over kwaliteiten en valkuilen.

Met een kaartenspel proberen we erachter te komen welke kwaliteiten we bezitten, hoe we deze gebruiken kunnen en welke belemmeringen ons daarbij tegenhouden. Hoe ga je om met die belemmeringen en hoe vermijd je de valkuilen?

We spreken met elkaar over een positief en een negatief zelfbeeld. Hoe zijn beide te beïnvloeden en hoe weer je je tegen beïnvloeding die je niet wilt? Hoe pas je je zelfbeeld aan?

Een mens, die zichzelf goed kent, kijkt niet in de zin van goed of slecht, maar probeert zijn kwaliteiten uit te spelen en in te zetten bij het dagelijks omgaan met anderen. Wie weet wie hij is, staat sterk in zijn schoenen en kan zelfvertrouwen opbouwen. Als je je minder goede eigenschappen onderkent, zul je deze gemakkelijker kunnen beheersen. Kortom: je krijgt controle over jezelf.

Iedere deelnemer vertelt iets in het kort over wat hij te weten is gekomen over zichzelf. In de grote groep evalueren we, wat het nut van deze bijeenkomst was.

Middels het kwaliteitenspel laat ik de deelnemers kwaliteiten kiezen die ze wel en niet bezitten; daarbij help ik hun om hun zelfbeeld beter te omschrijven (nieuw woordgebruik) en te versterken.

Mijn boodschap is: een positief zelfbeeld versterkt je zelfvertrouwen en je relaties met andere mensen.