Informatie en communicatie - (Waarden en Normen )

Iedereen praat over waarden en normen, maar bijna niemand kan vertellen wat dat voor begrippen zijn. In dit thema proberen we daarop een antwoord te geven. Wat is het verschil tussen waarden en normen? Gelden ze voor iedereen of slechts voor bepaalde groepen? Zijn alle waarden en normen even belangrijk? Houd je je aan alle normen of ga je er ook wel eens bewust tegenin? Welke keuzes maak je en waarom juist deze?

Deelnemers proberen waarden en normen te benoemen door naar collages te kijken van krantenartikelen, reclameaanbod, televisieprogramma’s en uitspraken. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust, dat ze onder invloed van normen en waarden staan, maar ze handelen er wel naar. Wij proberen in dit thema de deelnemers zich daarvan bewust te laten worden. Ook wordt gekeken hoezeer groepsnormen kunnen verschillen van individuele normen. Wanneer en waarom kies je voor welke normen? Welke plaats krijgen normen en waarden in je eigen leven? Beperken ze je leven of verruimen ze het juist? Welke waarde is jouw leidraad in het leven? Hou je rekening met mensen die andere normen hanteren?

Door middel van het kiezen van kaarten en deze keuze bespreekbaar te maken, gaan we in kleine groepjes praten over waar jij voor staat als het normen en waarden betreft.

In de grote groep wordt hiervan een kort verslag gegeven, waarna een evaluatie van het thema volgt.

Wat houdt je bezig en welke info gaat langs je heen? Wat pak je op? Door welke bril kijk je naar de wereld en de mensen om je heen?

Mijn boodschap is: wees doelgericht en laat je niet afleiden door allerlei niet-relevante prikkels; de mens laat zich gemakkelijk af- en verleiden.