Familie en vrienden (positieve gevoelens) - (Inspiratie)

Samen proberen we een definitie te vinden van het begrip inspiratie. In de grote groep wordt er gediscussieerd over zaken die inspirerend kunnen werken. We zoeken voorbeelden en we praten erover, welke grote voorbeelden voor jou inspirerend werken.

Waar kun je nog meer je inspiratie uit halen? Verandert je inspiratiebron in bepaalde omstandigheden, zoals detentie? In hoeverre ben je bereid om je in te zetten om je voorbeelden te evenaren of om je inspiratie om te zetten in daden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke kwaliteiten dien je daarvoor te bezitten? Welke belemmeringen kom je daarbij tegen? Aan welke voorwaarden dient voldaan te worden?

In kleine groepjes wordt gewerkt met kaarten om inspiratiebronnen te benoemen. We spelen een letterspel en we werken met collages.

Na afloop van de werkzaamheden volgt een evaluatie.

Hoe is het om terug te keren naar je gezin of naar je ouders (als je geen zelfstandige woning hebt)? Is het rollenpatroon veranderd? Hoe is het met de ouder–kind-relatie, het wederzijds vertrouwen? Kun je de draad samen weer oppakken? En heel belangrijk: hoe moeilijk je het ook hebt, uit positieve gevoelens naar hen van wie je houdt. Verder heb ik het over het belang van de familieband, het verschil tussen een ik- en een wij-cultuur.

Mijn boodschap is: Een goede relatie met je familie & goede vrienden is belangrijk in je leven en kan een grote bijdrage leveren aan een inspirerende levensopvatting.