De maatschappij - (Discriminatie)

De bedoeling is, dat we leren het verschil te zien tussen het maken van onderscheid tussen mensen en regelrechte discriminatie. Via een lijst van scheldwoorden en beledigingen komen we tot de conclusie, dat niemand vrij is van discrimineren: ieder van ons heeft wel eens een of meerdere van deze uitdrukkingen in de mond genomen.

In groepen wordt gesproken over eigen ervaringen over zowel discrimineren als gediscrimineerd worden en over de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien waar het de gevoelens en het gedrag van mensen betreft. Wat doet discriminatie met mensen? Hoe ernstig kan het ingrijpen in het leven van mensen? Waarom discrimineren mensen eigenlijk?

Ook gaan we met opdrachten kijken hoe we de neiging tot discrimineren kunnen verminderen: waar moeten we op letten, hoe kunnen we iets anders verwoorden? Hoe leer je, minder kwetsbaar te zijn voor discriminatie?

Op het eind evalueren we hoe we deze bijeenkomst vonden.

Iedereen discrimineert=maakt onderscheid. Niet alleen naar gedetineerden of allochtonen. Ik relativeer ook door te stellen dat als je niet goed in je vel zit, je extra gevoelig en kwetsbaar bent voor discriminatie. Ook hier heb je baat bij een positieve instelling. Denk na over jouw normen en waarden en waardeer die van de maatschappij waarin je leeft; zonder die waarden en normen zou de samenleving regelrecht in anarchie ontaarden.

Mijn boodschap is: Iedereen is gelijk en iedereen is anders. Heb respect voor je medemens en laat de anderen in hun waarde. Respect kun je niet afdwingen, maar moet je verdienen.