Alternatief Toekomstperspectief - (Detentiefasering)

In de inleiding wordt beschreven hoe het verloop van justitie is voordat het tot detentie komt: aanhouding, voorgeleiding, inverzekeringstelling, etc. Deelnemers mogen hier ook hun ervaring en kennis inbrengen. We gaan verder met de strafzaak, de detentie, het verlof, je verblijf in de gevangenis, maar ook je gedachten, je wensen, en wat je gaat doen na je detentie.

Je familie komt aan bod, je toekomstperspectief, het gevaar van recidive.

Het PCT- programma wordt besproken als middel ter ondersteuning bij het leren van het voorkomen van problemen. Via opdrachten gaan we kijken naar de keuzes die je gemaakt hebt in je leven, waarom je dat deed en of je dat nu nog zo zou doen. Het is de bedoeling dat je nadenkt over wat je tot nu toe gedaan hebt, of je daar mee door wilt gaan, wat daarvan de consequenties zijn. Wil je het anders gaan doen: hoe dan, en wat moet je daarvoor doen, wat moet je daarvoor laten?

Deelnemers vertellen elkaar hun ideeën en strategieën om zich te bezinnen en voor te bereiden op het leven na detentie.

Mijn boodschap is: Een goede voorbereiding en eerlijkheid vormen de sleutel voor de toekomst. Je creativiteit kun je omzetten in positief ondernemerschap.