Toekomstperspectief - (Belemmeringen)

Bij dit thema wordt gekeken welke belemmeringen je tegenhouden bij het functioneren in de maatschappij en bij het bereiken van het ideaal of het doel dat je jezelf gesteld hebt.

Door middel van het laten benoemen van een aantal belemmeringen wordt er een inventaris gemaakt van wat er speelt bij de deelnemers; dit gebeurt aan de hand van een associatieve opdracht. Hierover kan in kleine groepen gesproken worden: vaak is het voor veel mensen al een opluchting om te constateren dat het niet alleen een probleem van henzelf is, maar dat ook anderen hiermee kampen.

Na een inleiding op het thema, waarin wordt ingegaan op wat in het algemeen belemmeringen zijn en doen, gaan we bespreken wat er aan gedaan kan worden om deze belemmeringen uit te bannen of op zijn minst te minimaliseren. Vervolgens leren deelnemers om er attent op te zijn, dat ze na een bepaalde tijd niet opnieuw in de valkuil stappen, met andere woorden, dat niet opnieuw de belemmering een barrière voor hen gaat vormen om te functioneren. Ook dit wordt gedaan in de vorm van opdrachten.

Het resultaat wordt plenair besproken en er wordt een korte samenvatting gegeven van wat er in de subgroepen behandeld is.

Aan het eind van de bijeenkomst wordt geëvalueerd hoe men het werken met dit thema heeft ervaren.

Als je positief naar de toekomst kijkt, zie en creëer je meer mogelijkheden voor jezelf; een positieve instelling doet deuren openen.

Mijn boodschap is: een goede voorbereiding en het gebruik maken van de aangeboden mogelijkheden op het PTC versterken je kansen en stellen je in staat om sneller je voornemens te realiseren. Laat je niet ontmoedigen bij de verwezenlijking van je plannen en vertrouw op je inspiratie.