Werkwijze

  • het analyseren van probleemstellingen en diagnose stellen: werken aan een oplossing
  • individuele contacten of groepsaanpak
  • verslaglegging en rapportage.