Waarom AIBAA

Onderwijs, hulpverlening, justitie worden geconfronteerd met allochtonen, die op moeizame wijze hun plek zoeken in de Nederlandse samenleving.

  • De eigen cultuur, de eigen waarden en opvattingen, de verwachtingen van hun etnische groep staan soms op gespannen voet met de Nederlandse patronen.
  • De allochtonen jongeren brengen de Nederlandse patronen mee naar hun ouderlijke gezinnen. Dit geeft extra spanningen in het volwassen en onafhankelijk worden van deze jongeren.
  • Dit spanningsveld vraagt van de Nederlandse instellingen deze jongeren te behandelen gelijk de andere jongeren. Allen hebben dezelfde rechten en plichten, maar naast deze gelijkwaardigheid dient steeds aandacht voor en kennis van de achtergronden van de diverse groepen te bestaan. Dit niet alleen vanuit ethisch standpunt maar ook vanuit proces-effficiency.

AIBAA is niet gespecialiseerd in het begeleiden van managementprocessen maar juist in het begeleiden, individueel of groepsgewijs, van allochtonen bij deze integratieprocessen, in de uitvoering van de concrete moeilijke taken op de werkvloer.

  • Snelle afspraken en start van de opdracht. De opdrachtgever zorgt voor de vraag- en probleemstelling, stelt de relevante dossierstukken ter beschikking. AIBAA voegt daar steeds een toetsing aan toe van de (inter-)culturele problemen.
  • De opdrachtgever is duidelijk in haar wensen. Welk product wordt verwacht? Leerlingbegeleiding, coaching van medewerker(s), vrijwillige begeleiding, toezicht in een verplicht kader, diagnosticeren en onderzoek, rapportage ten behoeve van justitie of gemeente, werken met groepen, bemiddelen in conflictsituaties in wijken tussen allochtonen en andere bewoners of tussen allochtonen en gemeente.
  • De opdrachtgever kan AIBAA vragen tijdelijk een taak van haar medewerkers over te nemen vanwege ziekte, complexiteit of de grote werkdruk.