Stichting Buitenlanders

In mijn werk voor de Stichting Buitenlanders hielp ik allochtonen de weg in de Nederlandse zorg- en hulpverleningsinstellingen te vinden en misverstanden op te lossen, Nederlanders hielp ik door meer begrip voor en inzicht in culturele verschillen en opvattingen te vragen of te verduidelijken.