Reclasseringservaring

Bij de reclassering was ik coördinator etnische minderheden. Dat betekende dat ik Nederlandse reclasseringscollega’s hielp vertrouwd te raken in het communiceren met allochtonen en door geschillen of misverstanden die werden veroorzaakt door achtergronden van gedrag, cultuur, taal te overbruggen.

Dat deed ik door informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten te organiseren of samen met collega’s allochtone justitiabelen te begeleiden.

Daarnaast deed ik ook de gewone reclasseringstaken, zoals het begeleiden van justitiabelen in het kader van een door de rechter verplicht opgelegd toezicht, het uitbrengen van voorlichtingsrapporten (beschrijven van relevante achtergrond informatie waar de advocaat en rechter mee rekening kunnen houden als iemand verdachte in een strafzaak is). Ik was ook jaren belast met het controleren van justitiabelen die onder elektronisch toezicht waren gesteld.