Advies en begeleiding van leerlingen vanaf 17 jaar

Doelstelling:

Het voorkomen en terugdringen van schooluitval en verzuim.

Doelgroep:

Allochtone leerlingen van middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs, zoals VMBO en MBO-ROC.

Taken:

  • Het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van het verzuim
  • Het stellen van een diagnose
  • Individuele contacten met leerlingen
  • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met leerlingen, leraren en ouders
  • Gesprekken met mentors en docenten
  • Het geven van advies en voorlichting omtrent scholing aan ouders en leerlingen
  • Het geven van voorlichting op scholen over allochtone culturen

Deskundigheid:

  • Flexibele, doortastende en servicegerichte opstelling
  • Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband
  • Voldoende werkervaring in dienstverlenende instellingen
  • Het vormen van een brugfunctie tussen scholen en ouders en leerlingen
  • Gemakkelijke acceptatie door allochtonen
  • Herkenning van gedachtegoed uit de moslimcultuur
  • Beschikking over een netwerk van gespecialiseerde instellingen die werken met allochtonen
  • Voorbeeldfunctie naar de doelgroep
  • Taalvaardigheid in Marokkaans / Arabisch en Frans
  • Affiniteit met opgroeiende jongeren